EMPRESA

Molt a prop dels 50 anys d’experiència i dedicació ens permet oferir solucions cada dia a les necessitats, inquietuds i desitjos dels nostres clients. El nostre equip de professionals es caracteritza per oferir un tracte personal i proper ja que som una empresa del territori. D’aquesta manera ens adaptem a les necessitats dels nostres clients per poder oferir la qualitat que s’espera amb l’agilitat i actitud que sempre ens ha caracteritzat.

OBJECTIU

El nostre objectiu és oferir el màxim confort i seguretat a tots els clients que es troben davant del volant.

Per aconseguir aquest objectiu i d’acord amb la normativa en cada zona que actuem, el nostre centre tècnic ostenta certificats amb les normes UNE-EN ISO 9001: 2008 i UNE-EN 66926: 2012, per a les activitats de:

  • Instal·lació, activació, inspecció, verificació, control, parametrització i reparació de les instal·lacions de tacògrafs digitals de les marques VDO Stoneridge i Actias.
  • Revisió, verificació i instal·lació de tacògrafs analògics i limitadors de velocitat.
  • Distribucions nacionals com Vitrifrigo i centre oficial Hispacold, Thermoking, Webasto, Eberspächer…

Els objectius que marquen aquesta política de qualitat i servei són, entre d’altres:

  • Avaluar i garantir el compliment de les disposicions legals en vigor i satisfer les necessitats i especificacions que afecten als nostres clients, així com de les autoritats competents.
  • Assegurar que el personal de ELECTROAUTO GIRONA coneix perfectament les seves funcions i que tenen la formació necessària i els recursos per oferir un servei que compleixi amb les expectatives dels clients contínuament i amb metodologia estratègica.
  • Garantir la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Qualitat mitjançant auditories internes, seguiment i mesurament dels nostres processos, serveis i anàlisi de no conformitats o situacions que generin conflicte o dispersió del que realment necessita el mercat i els clients. Estudiar i analitzar les no conformitats detectades com a punt de partida per determinar les seves causes i prevenir el seu possible impacte en tot el que oferim. Identificació, anàlisi i reintroducció del mètode necessari per corregir-ho.